training - definitie training

Training kan omschreven worden als het aanleren,verbeteren of veranderen van sociale,cognitieve en psychomotorische vaardigheden. Bij de training is het van belang dat de inhoud goed aansluit op de specifieke doelgroep en dat er voorwaarden worden geschapen voor het halen van vooraf beoogde resultaten op het gebied van kennis, vaardigheden of houden. Training is dus een onderdeel van leren. Maak nu een afspraak voor een verblijvend gesprek over de mogelijkheden van trainen op maat door een mail te sturen naar jessicahoek@basecoachingentraining.com.

Effectief

Trainingen zijn effectief  als;

* de deelnemers zelf hebben aangegeven iets te willen leren op het gebied van het onderwerp van de training
* duidelijk is wat het de deelnemers oplevert om deel te nemen aan de training
* er door de trainer wordt gezorgd voor een veilige omgeving (foute antwoorden bestaan niet)
* er interactie is tussen trainer en deelnemers en er een beroep wordt gedaan op actieve pariticipatie
* de inhoud van de training direct in verband staat met (werk)ervaringen en (werk)omgeving van de deelnemers
* de training met de nodige dosis humor gegeven wordt (leren met plezier is effectief)
* de deelnemers kunnen ervaren dat het lukt om leerdoelen te bereiken.  

Kennis door ervaring

De Amerikaan Kolb definieert leren als het proces waarbij kennis wordt gecreeërd door de transformatie van ervaring. Volgens Kolb zijn ervaringen de basis van het leerproces.Mensen leren vooral door het reflecteren op ervaringen. Daardoor wordt het leren voordurend gevormd en aangepast door opgedane ervaringen. Kolb onderscheidt 4 leerstijlen:

1. de accommodeerder of wel de doener genoemd
2. de divergeerder of wel de observeerder genoemd
3. de assimileerder of wel de denker genoemd
4. de convergeerder of wel de pragmaticus genoemd

Een training moet er op gericht zijn dat deelnemers verschillende leren en daarom variëren in werkvormen.