nieuws / achtergrond training - Leerstijlen van Kolb

 

 

Vier leerstijlen van Kolb

Base coaching en training, Gouda, werkt met de leerstijlen van Kolb. Maak nu gebruik van een gratis kennismakingsgesprek door te bellen naar 06-41723640 of door een mail te sturen naar info@basecoachingentraining.com ,

Het leerproces kan men voorstellen als een cyclisch proces van vier fasen die idealiter altijd in dezelfde volgorde (maar niet altijd vanuit hetzelfde beginpunt) worden doorlopen: Mensen doen concrete ervaringen op, waarna ze gaan observeren en reflecteren. Op basis hiervan vormen en formuleren ze abstracte begrippen, die ze actief toetsen door te experimenten. Wat weer leidt tot concrete ervaringen.

Mensen hebben echter voorkeuren voor bepaalde fasen uit die cyclus: ze beginnen bij voorkeur in één bepaalde fase of besteden er de meeste tijd aan. Een mathematicus bijvoorbeeld zal veel tijd besteden aan abstracte begripsvorming, terwijl een bedrijfsleider zich eerder zal richten op het in de praktijk toetsen van ideeën.

 

Leerstijl Kernwoorden Leert het beste van...
Doener
Accomoderen
Wat is er nieuw? Ik ben in voor alles in.
 • directe ervaring, dingen doen
 • nieuwe ervaringen, het oplossen van problemen
 • in het diepe gegooid worden met een uitdagende taak
Bezinner
Divergeren
Ik wil hier graag even over nadenken
 • activiteiten waar ze de tijd krijgen/gestimuleerd worden (achteraf) na te denken over acties
 • als de mogelijkheid wordt geboden eerst na te denken en dan pas te doen
 • beslissingen nemen zonder limieten en tijdsduur
Denker
Assimileren
Hoe is dat met elkaar gerelateerd?
 • gestructureerde situaties met duidelijke doelstellingen (congressen, colleges, boeken)
 • als ze de tijd krijgen om relaties te kunnen leggen met kennis die ze al hebben
 • situaties waar ze intellectueel uitgedaagd worden
 • de kans krijgen vragen te stellen en de basismethodologie, logica etc. te achterhalen
 • theoretische concepten, modellen en systemen
Beslisser
Convergeren
Hoe kan ik dit toepassen in de praktijk?
  activiteiten waar:
 • een duidelijk verband is tussen leren en werken
 • ze zich kunnen richten op praktische zaken
 • ze technieken worden getoond met duidelijke praktische voorbeelden
 • ze de kans krijgen dingen uit te proberen en te oefenen onder begeleiding van een expert

 

 

Kolb ontdekte dat mensen geneigd zijn vooral die leerfase te ontwikkelen waar ze toch al 'sterk in zijn'. Hij pleitte er voor dat mensen ook aandacht zouden besteden aan manieren van leren waarin ze minder goed zijn. De leercyclus kan dan meer volledig en evenwichtig doorlopen worden, waarbij elke fase de aandacht krijgt die ze verdient. In een groep zorgt de diversiteit van bijdragen van de verschillende groepsleden er meestal voor dat dit het geval is.
In opleidingen lag het accent tot voor kort vooral op overdenking en theorievorming (dus: assimilerende leerstijl). Je leert hoe dingen samenhangen en hoe je ze in een theoretisch kader kunt zien. Aan de andere fasen van de leercyclus, experimenteren en ervaren (accomoderende leerstijl) werd meestal minder aandacht besteed. Door het jarenlang moeten werken volgens één bepaalde leerstijl verandert de eigen leerstijl. Daarom hebben veel studenten als gevolg van hun ervaringen op school en universiteit een overdenkende en theoretiserende leerstijl. Allround-leerders zijn mensen die alle vier de leerstijlen beheersen. Het leren beheersen van al deze leerstijlen is nu wat men vaak noemt 'leren te leren'.