nieuws / achtergrond training

Op volgende pagina's vindt u allerlei artikelen gerelateerd aan training. In de inhoudsopgave kunt u het artikel aanklikken dat u interesseert.

 

Base coaching & training

Jessica Hoek

Gouda

06-41723640

jessicahoek@basecoachingentraining.com

www.basecoachingentraining.com

 

 

 


 

Interview met eCoach Jessica Hoek over haar eTraining 'Benut je talent'

Jessica Hoek is eigenaar van Base coaching & training te Gouda. Base coaching & training verzorgt de eTraining 'Benut je talent'

Heeft u altijd al eens willen uitproberen of eCoaching en eTraining iets voor u zijn? Informeer naar de mogelijkheden door een mail te sturen naar jessicahoek@basecoachingentraining.com

Expertise Jessica: uitgaan van mogelijkheden en motiveren tot gedragsverandering
Welke eTraining heb je ontwikkeld en waarom?


Ik heb de eTraining ‘Benut je talent’ ontwikkeld omdat ik er van overtuigd ben dat je talenten je kunnen helpen in het omgaan met allerlei situaties in je werk of in je leven. In mijn coachingsgesprekken merk ik vaak dat mensen meer talenten hebben dan ze zelf weten en dat het inspirerend is om die talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. De basis van de training is dat ik uitga van wat je al goed kunt en hoe je dit verder uit kunt bouwen. Het gaat hierbij om kijken vanuit mogelijkheden in plaats van kijken vanuit problemen.

Wat is uitgesproken goed aan jouw eTraining?


Het is een training die je vrolijk maakt en energie geeft.  Je krijgt zicht op je (verborgen) talenten. Bovendien helpt de eTraining je om een plan te maken voor het meer inzetten van je talenten en dat ook uit te voeren.  De opdrachten zijn praktisch en inzichtgevend. Je zintuigen worden geprikkeld want er is van alles te zien en te horen tijdens de eTraining. Dit bevordert effectief leren.

Wat zijn tips die mensen kunnen tegenkomen tijdens de eTraining?


Begin met wat al goed gaat en denk na hoe je dat meer in je werk of  leven in kunt zetten.
Maak concrete doelstellingen voor je ontwikkeling.
Denk ‘out of the box’

Wanneer of waarom zouden mensen jouw eTraining moeten volgen?


Het is interessant om ‘Benut je talent’ te volgen:
•    als je wilt ontwikkelen in je functie of in je carrière,
•    als je effectiever om wilt gaan met werkproblemen
•    als je andere levensvraagstukken hebt, die je graag wilt oplossen.

Zie jij jezelf als een eCoach?


eCoaching en eTraining zijn de toekomst. Er is een hele nieuwe generatie die veel meer gebruik maakt van het web en netwerken dan van face-to-face contact.  Deze nieuwe generatie heb ik veel te bieden als coach en wil ik daarom graag bereiken.  Ik ben een e-Coach omdat ik niet bang ben de gebaande paden te verlaten en nieuwe dingen uit te proberen. Ik ben er van overtuigd dat eCoachen en eTrainen net zo effectief werken als de traditionelere vormen van coaching en training.

Waar gaan volgens jou de technologische ontwikkelingen naar toe op het gebied van eCoachen/eTrainen?


Ik denk dat eCoachen en eTrainen steeds interactiever gaat worden en in steeds meer vormen gaat worden aangeboden. Ik denk dan aan een app voor je IPad of een coach met wie je iedere dag twittert over je ontwikkeling. In de verdere toekomst is het denk ik ook mogelijk om elkaar in 3D te ervaren terwijl we via het web coachen en trainen.  Ook het e-Trainen van groepen kan binnen handbereik komen.

Wat is je favoriete levensspreuk/tip die je wilt delen?


Als je iets wilt dan kun je het ook!

Tijdens de eTraining 'Benut je talent' wordt de eCoaching verzorgd door Base coaching en training, Gouda.

Heeft u altijd al eens willen uitproberen of eCoaching en eTraining iets voor us zijn? Probeer dan nu de gratis proef van de eTraining 'Benut je talent': https://www.evelp.nl/etraining/benut-je-talent-probeer-gratis/

 

 


 

 

Vier leerstijlen van Kolb

Base coaching en training, Gouda, werkt met de leerstijlen van Kolb. Maak nu gebruik van een gratis kennismakingsgesprek door te bellen naar 06-41723640 of door een mail te sturen naar info@basecoachingentraining.com ,

Het leerproces kan men voorstellen als een cyclisch proces van vier fasen die idealiter altijd in dezelfde volgorde (maar niet altijd vanuit hetzelfde beginpunt) worden doorlopen: Mensen doen concrete ervaringen op, waarna ze gaan observeren en reflecteren. Op basis hiervan vormen en formuleren ze abstracte begrippen, die ze actief toetsen door te experimenten. Wat weer leidt tot concrete ervaringen.

Mensen hebben echter voorkeuren voor bepaalde fasen uit die cyclus: ze beginnen bij voorkeur in één bepaalde fase of besteden er de meeste tijd aan. Een mathematicus bijvoorbeeld zal veel tijd besteden aan abstracte begripsvorming, terwijl een bedrijfsleider zich eerder zal richten op het in de praktijk toetsen van ideeën.

 

Leerstijl Kernwoorden Leert het beste van...
Doener
Accomoderen
Wat is er nieuw? Ik ben in voor alles in.
 • directe ervaring, dingen doen
 • nieuwe ervaringen, het oplossen van problemen
 • in het diepe gegooid worden met een uitdagende taak
Bezinner
Divergeren
Ik wil hier graag even over nadenken
 • activiteiten waar ze de tijd krijgen/gestimuleerd worden (achteraf) na te denken over acties
 • als de mogelijkheid wordt geboden eerst na te denken en dan pas te doen
 • beslissingen nemen zonder limieten en tijdsduur
Denker
Assimileren
Hoe is dat met elkaar gerelateerd?
 • gestructureerde situaties met duidelijke doelstellingen (congressen, colleges, boeken)
 • als ze de tijd krijgen om relaties te kunnen leggen met kennis die ze al hebben
 • situaties waar ze intellectueel uitgedaagd worden
 • de kans krijgen vragen te stellen en de basismethodologie, logica etc. te achterhalen
 • theoretische concepten, modellen en systemen
Beslisser
Convergeren
Hoe kan ik dit toepassen in de praktijk?
  activiteiten waar:
 • een duidelijk verband is tussen leren en werken
 • ze zich kunnen richten op praktische zaken
 • ze technieken worden getoond met duidelijke praktische voorbeelden
 • ze de kans krijgen dingen uit te proberen en te oefenen onder begeleiding van een expert

 

 

Kolb ontdekte dat mensen geneigd zijn vooral die leerfase te ontwikkelen waar ze toch al 'sterk in zijn'. Hij pleitte er voor dat mensen ook aandacht zouden besteden aan manieren van leren waarin ze minder goed zijn. De leercyclus kan dan meer volledig en evenwichtig doorlopen worden, waarbij elke fase de aandacht krijgt die ze verdient. In een groep zorgt de diversiteit van bijdragen van de verschillende groepsleden er meestal voor dat dit het geval is.
In opleidingen lag het accent tot voor kort vooral op overdenking en theorievorming (dus: assimilerende leerstijl). Je leert hoe dingen samenhangen en hoe je ze in een theoretisch kader kunt zien. Aan de andere fasen van de leercyclus, experimenteren en ervaren (accomoderende leerstijl) werd meestal minder aandacht besteed. Door het jarenlang moeten werken volgens één bepaalde leerstijl verandert de eigen leerstijl. Daarom hebben veel studenten als gevolg van hun ervaringen op school en universiteit een overdenkende en theoretiserende leerstijl. Allround-leerders zijn mensen die alle vier de leerstijlen beheersen. Het leren beheersen van al deze leerstijlen is nu wat men vaak noemt 'leren te leren'.

 

 

 

 


 

 

 

 

Tijdens de eTraining 'Benut je talent' wordt de eCoaching verzorgd door Base coaching en training, Gouda.

Hebt u altijd al eens willen uitproberen of eCoaching en eTraining iets voor us zijn? Probeer dan nu de gratis proef van de eTraining 'Benut je talent': https://www.evelp.nl/etraining/benut-je-talent-probeer-gratis/

 

 

De voordelen van eCoaching

Door: Anouk Ligthart

Met de start van het nieuwe jaar kunnen we wel stellen dat face-to-face coaching zóó 2010 is! eCoaching is in opkomst en de potentie is groot. Wetenschappelijk onderzoek o.a van het Trimbosinstituut en de Universiteit van Amsterdam toont aan dat internettherapie (waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van eCoaching) heel effectief is. Maar wat zijn nu de voordelen van eCoaching in vergelijking met face-to-face coaching?

eCoaching bespaart kosten

Online coaching bespaart tijd en energie, omdat je aan je coachtraject kunt werken wanneer het jou uitkomt. Geen gezette afspraken op vaste dagen en geen lange reis- en wachttijden. Wanneer je aan de slag wilt met je coachtraject, hoef je enkel je computer aan te zetten en je kunt beginnen!  

eCoaching is drempelverlagend


Bij ecoaching heb je geen face-to-face contact met de coach en er is dus geen lichamelijke en/of non-verbale afleiding. Enerzijds is er intensief contact, maar tegelijkertijd ook afstand. Dit  wordt vaak als zeer prettig en veilig ervaren waardoor je jezelf sneller open durft te stellen en je spreekt je gemakkelijker  uit. Vanuit een veilige omgeving kun je werken aan je coachtraject, wat de stap tot het beginnen aan coachtraject verkleint.

eCoaching is mobiel en flexibel


Wanneer jij aan je coachtraject wilt werken, kun je -  24/7, any time, any place-  achter je computer gaan zitten en aan de slag! Bovendien kun je de tijd nemen om goed na te denken over de vragen en oefeningen van je coach voordat je reageert. De coach geeft antwoord en jij kunt het direct lezen. Je bent dus niet meer gebonden aan vaste afspraken en afhankelijk van je overeenkomst met je coach, kun je meerder keren per week contact hebben met je coach!

eCoaching leidt tot meer reflectie


Schrijven biedt meer tijd en rust voor reflectie dan gesprekken. Doordat je telkens je gedachten en gevoelens helder moet opschrijven, krijg je beter begrip en een groter inzicht van deze gedachten en gevoelens.  

eCoaching is doelmatig


Vaak duurt een coachtraject een aantal weken en heeft dus een snelle doorlooptijd. Daarnaast heb je intensief contact met je coach, waardoor er het zogenaamde ‘snelkookpan-effect’ ontstaat. Afhankelijk van jou keuze heb je dagelijks contact met je coach en zul je in een korte periode veel stappen maken in je ontwikkeling.