nieuws / achtergrond coaching - Doelen van de coaching

 

Doelen van de coaching

Competentieontwikkeling

 • Zicht krijgen op de eigen competenties; welke competenties heeft men al, welke competenties mist men,  welke competenties wil men ontwikkelen, welke competenties wil men afzwakken
 • Bespreken lopende conflicten en mogelijke handelingsalternatieven en ook daadwerkelijk oefenen met die handelingsalternatieven
 • Bespreken mate van besluitvaardigheid en mogelijke handelingsalternatieven en ook daadwerkelijk oefenen met die handelingsalternatieven
 • Reflecteren op eigen handelen in de dagelijkse werkpraktijk
 • Het ontwikkelen van een eigen stijl van leidinggeven
 • Organiseren en plannen
 • Leren profileren
 • Leren delegeren
 • Leren initiatief nemen
 • Onderzoeken eigen communicatiestijl

Loopbaanontwikkeling

 

 • Bekijken competenties in het kader van de functie die men ambieert; welke onderdelen uit de functieomschrijving beheerst men al wel en welke niet en dienen ontwikkeld te worden
 • Analyseren van wensen op het gebied taken, projecten en functies
 • Het ontwikkelen van een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)
 • Het benoemen van leerpunten binnen de functie waarin iemand werkt

 

Re-integratie

 • Analyse van de aanleiding voor de ziekteperiode, vertaald naar veranderingsdoelen voor de toekomst
 • Positieve re-integratie gericht op wat kan de persoon, wat wil de persoon, welke steun heeft de persoon nodig met als uiteindelijk doel, indien mogelijk, volledige werkhervatting
 • Proactief oefenen met steeds iets meer taken op zich nemen en dit per fase consolideren
 • Leren omgaan met eventuele beperkingen die door de ziekteperiode ontstaan zijn
 • Bewaken tempo re-integratieproces
 • Voorkomen van terugval

Ziektepreventie

 • Zicht krijgen op redenen voor onvrede met het werk
 • Voorkomen van terugval
 • Conflicthantering
 • Balans vinden in de veelheid van taken en projecten
 • Balans vinden tussen privé en werk
 • Grenzen leren stellen, nee leren zeggen, ja leren zeggen
 • Leren opkomen voor jezelf
 • Oefenen met prioriteiten stellen
 • Om leren gaan met stress en druk
 • Rol- en taakverheldering binnen werkzaamheden
 • Terugvinden van energie en creativiteit
 • Motiveren en enthousiasmeren
 • Handelingsalternatieven onderzoeken  en oefenen voor het omgaan met moeilijkheden op het werk
 • Ontwikkelen proactieve en constructieve houding bij werkproblemen
 • Vergoten oplossend vermogen
 • Zicht krijgen op eigen valkuilen en manieren oefenen en consolideren om deze valkuilen te vermijden

 

 

De bovenstaande doelen zijn slechts een greep uit de veelheid van doelen die in de coaching nagestreefd worden.