coaching - Wat is coaching

Wat is coaching eigenlijk?

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De coachee leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Doel van de coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee; iets willen en kunnen wat de gecoachte voorheen niet kon. Een nieuw gedrag vertonen

Coaching is de motivatie opgang brengen om te veranderen en iemands potentiële kwaliteiten vrijmaken, zodat hij of zij zo goed mogelijk presteert.

De volgende structuur is in coaching processen te onderkennen:

* Doelformulering
* Toekomst visualisatie
* Hindernissen inventarisatie
* Lessen uit het verleden
* Benodigd zelfbeeld voor de toekomst.

De coach levert een bijdrage door:

* uw leerproces te begeleiden
* de door u beoogde resultaten in het oog te houden
* de gerichtheid op zelfsturing in werken en leren
* door interactie met u aan te gaan.